slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các khu công nghiệp

HNP - Chiều 26/5, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (KCN&CX) tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với UBND các quận, huyện về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các khu công nghiệp. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền tham dự Lễ ký kết.  

RSS Xem tiếp
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

HNP - Ngày 23/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 05-TT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.


Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI

HNP - Ngày 25/5, HĐND thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 21/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tăng cường lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

HNP - Ngày 24/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1557/UBND-KT về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 


Số: 144/KH-UBND

Kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý