slogan
Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

HNP - Ngày 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 155-KL/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.


Tăng cường kiểm tra, xử lý, bảo đảm mỹ quan đô thị và phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động quảng cáo

HNP - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng 22/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đã làm việc với UBND quận Hai Bà Trưng về nội dung này.


Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, lĩnh vực đường thủy nội địa

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.


Số: 2641/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc