slogan
Triển khai một số nhiệm vụ tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội

HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 101-KH/BTGTU triển khai thực hiện Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, lần thứ VI - năm 2023.


Huyện Thanh Trì kiến nghị sớm ban hành định mức, đơn giá mới trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

HNP - Tiếp tục chương trình giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiều 30/5, Ban Đô thị HĐND Thành phố đã làm việc với huyện Thanh Trì. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí thành viên đoàn, lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố, các chuyên gia.


Hà Nội: Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc năm 2023

HNP - Ngày 24/5, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất độc cấp thành phố Hà Nội, năm 2023.


Số: 17/TB-HĐND

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026