slogan
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bốn

HNP - Ngày 27/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).


Đại biểu HĐND đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội Thành phố năm 2023

HNP - Thảo luận tại tổ 4 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 các đại biểu HĐND Thành phố thống nhất cao với kết quả phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong báo cáo của UBND Thành phố, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2024 đạt kế hoạch đề ra. Trong đó nhấn mạnh vào giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý vướng mắc liên quan đấu giá đất, hỗ trợ phục hồi thị trường bất động sản, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, cung cấp nước sạch cho cư dân….


Công bố 05 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực xây dựng

HNP - Ngày 28/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6061/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.


Số: 6144/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.