slogan
Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

HNP - Ngày 2/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 106-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. 


Huyện Thanh Trì kiến nghị sớm ban hành định mức, đơn giá mới trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

HNP - Tiếp tục chương trình giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiều 30/5, Ban Đô thị HĐND Thành phố đã làm việc với huyện Thanh Trì. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí thành viên đoàn, lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố, các chuyên gia.


Công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

HNP - Ngày 30/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.


Số: 2755/QĐ-UBND

Về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố