slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thông qua Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố

HNP - Sáng nay, 100% đại biểu HĐND Thành phố dự họp đã thông qua Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2022-2025. Mức kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng/nhà xây, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa. Ngoài ra, mức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay xây dựng, sửa chữa tối đa được 50 triệu đồng/nhà, lãi suất cho vay 3%/năm do ngân sách Thành phố hỗ trợ, người vay không phải trả lãi suất.

RSS Xem tiếp
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bốn

HNP - Ngày 27/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).


Thông qua Nghị quyết hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố

HNP - Sáng nay, 100% đại biểu HĐND Thành phố dự họp đã thông qua Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2022-2025. Mức kinh phí hỗ trợ là 50 triệu đồng/nhà xây, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa. Ngoài ra, mức cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay xây dựng, sửa chữa tối đa được 50 triệu đồng/nhà, lãi suất cho vay 3%/năm do ngân sách Thành phố hỗ trợ, người vay không phải trả lãi suất.


Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

HNP - Ngày 30/11, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6105/QĐ-UBND về việc tặng thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.


Số: 6144/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.