slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Ưu tiên nguồn lực, đảm bảo chỉ tiêu xử lý nước thải đô thị đến năm 2025 đạt 50-55%

HNP - Chấn vấn về nội dung xử lý nước thải sinh hoạt, đại biểu HĐND Thành phố đề nghị làm rõ giải pháp để khắc phục tình trạng một số khu đô thị đã đi vào hoạt động nhưng không có trạm xử lý nước thải; tiến độ triển khai Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chậm; trong khi còn 34 dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung chưa được đầu tư xây dựng…

RSS Xem tiếp
Đổi mới công tác đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy

HNP - Ngày 6/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 11-QĐ/TU về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội. 


Nhiều kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

HNP - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, cử tri đã có nhiều ý kiến tâm huyết gửi tới kỳ họp, đồng thời, kiến nghị UBND thành phố Hà Nội tích cực giải quyết vấn đề dân sinh, góp phần ổn định tình hình, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.


Nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

HNP - Ngày 6/12, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Số: 317/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025