slogan
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bốn

HNP - Ngày 27/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).


Chất vấn nhóm vấn đề lĩnh vực giao thông đô thị

HNP - Ngày 7/12, tiếp tục kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố để xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm và lộ trình, giải pháp để khắc phục.


Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2023 - 2025

HNP - Ngày 6/12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về việc kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.


Số: 6144/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.