slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Văn hóa đang trở thành trung tâm trong chính sách phát triển của Hà Nội

HNP - Phát biểu tại Hội thảo khoa học “50 năm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, sáng 23/7, tại Hoàng thành Thăng Long, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Văn hóa đang trở thành trung tâm trong chính sách phát triển của Hà Nội và luôn nhất quán quan điểm đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa.  

RSS Xem tiếp
Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, tránh kéo dài vượt cấp

HNP - Ngày 22/7, Văn phòng Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 561-TB/VPTU, truyền đạt kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.


Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sau Kỳ họp thứ 17

HNP - Chiều 22/7, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình sau Kỳ họp thứ 17, HĐND Thành phố khóa XVI.

 


Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

HNP – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 17/7/2024 về triển khai thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2024 – 2030.


Số: 2364/UBND-KGVX

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2024