slogan
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

HNP - Ngày 22/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 194-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố

HNP - Ngày 27/11, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 46/TB-HĐND, thông báo điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố.


Tăng cường công tác quản lý hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

HNP - Ngày 20/11, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 13792/VP-KTN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Số: 6033/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với em gái" do Tổ chức Plan International Việt Nam tài trợ