slogan
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bốn

HNP - Ngày 27/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).


Điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố

HNP - Ngày 27/11, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 46/TB-HĐND, thông báo điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố.


Phấn đấu 100% văn bản đi, đến của các cơ quan khối đảng, đoàn thể Thành phố được số hóa

HNP - Ngày 27/11, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.


Số: 6033/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với em gái" do Tổ chức Plan International Việt Nam tài trợ