slogan
Tuyên truyền sâu rộng về chiến lược phòng, chống dịch của Thành phố là “5K + vắc xin + công nghệ”

HNP - Ngày 21/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 416-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.


Hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

HNP - Ngày 24/7, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội có Văn bản số 206/HĐND-VP về việc thông báo hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.


Đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới

HNP - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2352/UBND-KT ngày 23/7/2021 về việc đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


Số: 3697/QĐ-UBND

Về việc thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội