slogan
Tổng kết 10 năm công tác lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong tháng 6

HNP - Ngày 28/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 240-KH/TU, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.


Giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Đông Anh

HNP - Chiều 29/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND Thành phố trong chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.


Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản số 1661/UBND-KSTTHC ngày 29/5/2024 về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người người dân, doanh nghiệp.


Số: 162/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng chống bệnh Lao đến năm 2030 của thành phố Hà Nội