slogan
Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội

HNP - Ngày 14/5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ký Quyết định số 1069-QĐ/TU đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.


Bài 3: Những nhiệm vụ trọng tâm cho Ngày hội toàn dân 23/5

HNP - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Ủy ban Bầu cử các cấp thành phố Hà Nội đã xây dựng kịch bản, chuẩn bị các phương án, tình huống cho ngày bầu cử với phương châm vận dụng linh hoạt các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, mà vẫn tuân thủ các quy định của luật.


Thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả TTHC để phòng, chống dịch Covid-19

HNP - Ngày 17/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1477/UBND-KSTTHC về thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19.


Số: 2171/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội