slogan
Quyết liệt, mạnh mẽ, “thần tốc” hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

HNP - Ngày 10/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 290-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Thành lập 5 đoàn kiểm tra tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử

HNP - Ngày 11/5, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) ban hành Công văn số 366-CV/TBTHCTTT-TT về tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử.


Cho phép sử dụng địa danh “Đông Lỗ” và địa danh “Vĩnh Thịnh - Đại Áng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

HNP - Ngày 12/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành 02 Quyết định số 2121/QĐ-UBND và 2122/QĐ-UBND về việc cho phép các đơn vị sử dụng địa danh “Đông Lỗ” và “Vĩnh Thịnh - Đại Áng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.


Số: 1444/UBND-KGVX

Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021