slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Hoạt động HĐND các cấp Thành phố có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả

HNP - Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND, thành phố Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp Thành phố có nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

RSS Xem tiếp
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bốn

HNP - Ngày 27/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).


Hoạt động HĐND các cấp Thành phố có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả

HNP - Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND, thành phố Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp Thành phố có nhiều đổi mới, hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 


Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

HNP - Ngày 30/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.


Số: 6144/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.