slogan
Tiếp tục tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 20/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022.


Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố ký quy chế phối hợp với các sở, ngành thuộc lĩnh vực văn hoá-xã hội

HNP - Chiều 1/7, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Văn hoá - Xã hội HĐND Thành phố với các Sở: Văn hoá và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc Thành phố.


Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

HNP - Ngày 28/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Số: 180/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022