slogan
Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp

HNP - Ngày 20/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ký ban hành Kết luận số 155-KL/TU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.


Tăng cường kiểm tra, xử lý, bảo đảm mỹ quan đô thị và phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động quảng cáo

HNP - Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng 22/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố đã làm việc với UBND quận Hai Bà Trưng về nội dung này.


Kế hoạch tổ chức hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến tương lai”

HNP – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 22/5/2024 về việc tổ chức hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến tương lai” chào mừng 60 năm Phong trào Ba Sẵn Sàng, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trên địa bàn Thành phố.


Số: 1589/UBND-TNMT

Về việc phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội