slogan
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

HNP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo số 405-BC/TU, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ, ngày 9/2/2018, của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.


Huyện Thanh Trì kiến nghị sớm ban hành định mức, đơn giá mới trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

HNP - Tiếp tục chương trình giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiều 30/5, Ban Đô thị HĐND Thành phố đã làm việc với huyện Thanh Trì. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí thành viên đoàn, lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố, các chuyên gia.


Công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

HNP - Ngày 30/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.


Số: 2972/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục thường xuyên; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; lĩnh vực đào tạo với nước ngoài; lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội