slogan
Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.


Triển khai Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

HNP - Ngày 24/3, Thường trực HĐND Thành phố ban hành Kế hoạch số 05/KH-HĐND, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội triển khai Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng). 


Hà Nội là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch

HNP - Ngày 23/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023.


Số: 103/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố