slogan
Đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết xây dựng định hướng quy hoạch Thủ đô

HNP - Ngày 19/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 107-KH/BTGTU về tuyên truyền trên báo chí về Hội thảo khoa học định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây

HNP - Chiều 25/9, tại trụ sở UBND xã Xuân Sơn, các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.


Phấn đấu đến năm 2025, phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới

HNP - Ngày 21/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến năm 2025.


Số: 4805/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội