slogan

Tin tức - Sự kiện nổi bật

Thông qua Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 4 lĩnh vực

HNP - Sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao; Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH); Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

RSS Xem tiếp
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bốn

HNP - Ngày 27/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TU về Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).


Thông qua Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 4 lĩnh vực

HNP - Sáng 6/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao; Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH); Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

HNP - Ngày 30/11, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6105/QĐ-UBND về việc tặng thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.


Số: 6144/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, công chứng, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.