slogan
Thiết thực tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị lần thứ VII

HNP - Ngày 8/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 150-KH/BTGTU về triển khai thực hiện Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024.


Cử tri quận Hà Đông kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh

HNP - Chiều 16/7, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri quận Hà Đông để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND Thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự.


Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

HNP - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 về việc khen thưởng thành tích trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Số: 3658/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội