slogan
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

HNP - Ngày 23/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Thông tri số 05-TT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.


Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp công tác với 4 Sở

HMP - Chiều 27/5, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác với các Sở: Giao thông Vận tải, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Trưởng các Ban HĐND Thành phố và Giám đốc, lãnh đạo các sở ngành tổ chức ký kết.


Tăng cường lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

HNP - Ngày 24/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1557/UBND-KT về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 


Số: 79/KH/TU

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045