slogan
Tiếp tục tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội

HNP - Ngày 20/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022.


Họp báo thông tin kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

HNP - Sáng 1/7, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên đã chủ trì họp báo thông tin về kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XVI.


Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

HNP - Ngày 28/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Số: 181/KH-UBND

Kế hoạch khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố