BinhChon

PHIẾU KHẢO SÁT, LẤY Ý KIẾN SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 5133

Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát, ý kiến người dân về đài truyền thanh phường sau một năm thực hiện Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phương án trong thời gian tiếp theo. Nội dung trả lời của Ông/Bà chỉ phục vụ tổng hợp số liệu khảo sát, báo cáo, không dùng vào mục đích khác.

(Đề nghị quý vị tham gia ý kiến vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu dưới đây)

A – CÂU HỎI CHUNG

Độ tuổi (*)a. Dưới 30 tuổi
b. Từ 30 tuổi đến 50 tuổi
c. Trên 50 tuổi


B – CÂU HỎI CHI TIẾT (Người trả lời tích vào câu được lựa chọn hoặc cung cấp thông tin chi tiết)

1. Ý kiến của Ông/ Bà về giảm số lượng loa và cụm loa?

a. Phù hợp thực tế.
b. Cần quyết liệt sắp xếp mạnh mẽ hơn, tiến tới bỏ loa phường trong quận.
c. Không nên giảm số lượng loa và cụm loa tại các phường thuộc quận.

2. Sau một năm thực hiện Đề án, đài truyền thanh phường thuộc quận đang duy trì từ 5-10 cụm loa, tương đương 10-20 loa để thông tin, tuyên truyền. Theo Ông/Bà, số lượng như vậy là:


a. Vừa đủ
b. Nhiều
c. Ít

3. Gia đình Ông/ Bà có những phương thức nghe xem và thu nhận thông tin nào dưới đây (có thể chọn nhiều câu trả lời):


a. Báo in
b. Vô tuyến truyền hình
c. Đài cassette
d. Máy tính nối mạng internet(máy tính để bàn và máy xách tay).
e. Thiết bị di động có kết nối mạng (điện thoại thông minh, máy tính bảng…).

4. Trong thời gian tới, Thành phố triển khai nhân rộng thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường. Theo Ông/Bà các hộ gia đình có nên trang bị thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường ?

a. Có
b. Không

5. Ý kiến khác, vui lòng gửi về địa chỉ thư điện tử: pbcxbtt_sotttt@hanoi.gov.vn

Thời hạn lấy ý kiến kết thúc vào ngày 25/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn!

Chữ để nhận dạng