HNP - Đến nay, 30/30 xã của huyện Chương Mỹ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Huyện đã đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, còn 3 tiêu chí cơ bản đạt. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, huyện tiếp tục hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểm mẫu theo hướng đô thị với phương châm “Làm đến đâu, chắc đến đó”. 

Xem chi tiết...

HNP - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đây là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và các tầng lớp nhân dân địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, tiềm năng, thế mạnh. Đây cũng là tiền đề vững chắc để huyện có những bước đi vững chắc trong giai đoạn mới.

Xem chi tiết...

HNP - Cụ thể hóa Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, Sở NN&PTNT đang lựa chọn nhiều giải pháp để cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, trong đó, có phát triển kinh tế trang trại với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có tổng số 2.000 trang trại trở lên đạt tiêu chí theo quy định của Bộ NN&PTNT. Trao đổi xung quanh nội dung này, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Thường trực Văn phòng điều phối NTM thành phố Hà Nội Ths Nguyễn Văn Chí cho rằng, cần phải tháo gỡ những “rào cản” trong phát triển kinh tế trang trại theo hướng tập trung, quy mô lớn.

Xem chi tiết...

HNP - Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” xác định chỉ tiêu: Đến hết năm 2025, thành phố công nhận thêm 50 làng nghề, nghề truyền thống. Tuy nhiên, việc phát triển các làng nghề, nghề truyền thống tại các địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần sớm được tháo gỡ.

Xem chi tiết...

HNP - Xuất phát điểm thấp có xã chỉ đạt 3-4 tiêu chí nông thôn mới (NTM), nhưng với quyết tâm chính trị cao, huyện Thanh Oai đã hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020. Đây là tiền đề vững chắc để huyện tiếp tục phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị sinh thái trong giai đoạn mới.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem