HNP - Ngày 13/12, UBND quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về việc tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 8/11, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về việc tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập thuộc quận năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/10, UBND huyện Sóc Sơn ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc xét hợp đồng lao động làm nhân viên nấu ăn tại các trường Mầm non công lập trên địa bàn huyện năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/10, UBND huyện Thanh Oai ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 4/7, UBND quận Hoàng Mai ban hành Thông báo số 987/TB-UBND về việc Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp phường năm 2018.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem