LỊCH CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Thứ hai
12/11/2018

Thứ ba
13/11/2018

Thứ tư
14/11/2018

Thứ năm
15/11/2018

Thứ sáu
16/11/2018

Thứ bẩy
17/11/2018

Chủ nhật
18/11/2018

Phó Chủ tịch

Nguyễn Huy Tưởng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nguyễn Thế Thảo

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Khôi

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch

Trần Xuân Việt

Phó Chủ tịch

Vũ Hồng Khanh