LỊCH CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Thứ hai
27/03/2017

Thứ ba
28/03/2017

Thứ tư
29/03/2017

Thứ năm
30/03/2017

Thứ sáu
31/03/2017

Thứ bẩy
01/04/2017

Chủ nhật
02/04/2017

Phó Chủ tịch

Nguyễn Huy Tưởng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nguyễn Thế Thảo

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Khôi

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch

Trần Xuân Việt

Phó Chủ tịch

Vũ Hồng Khanh