HNP - Ngày 13/01, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Lâm ban hành Hướng dẫn số 45-HD/BTGHU về công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem chi tiết...

HNP - Trong hai ngày 10 và 11/01, Huyện ủy Phú Xuyên chỉ đạo Đảng bộ xã Phúc Tiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các Đảng bộ khác trong toàn huyện.

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 10/01, Huyện ủy Ba Vì tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí Nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 03/01, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 25 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Quận ủy.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 30/12/2019, UBND huyện Sóc Sơn ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND, triển khai tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp và kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 28/12, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII tiến hành Hội nghị lần thứ tư xem xét cho ý kiến Dự thảo lần 1, Báo cáo chính trị.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2414-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2415-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đoàn công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/12, Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị phối quản trên địa bàn quận.  

Xem chi tiết...

HNP -  Ngày 25/12, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND, triển khai tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào năm mới 2020, mừng Tết Nguyên đán Canh Tý và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem