HNP - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 707/STTTT-BCVT về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi mã vùng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 10/2, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có Văn bản 190/STTTT-BCVT đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định từ (4) thành (24). Đây là hoạt động nhằm đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ và dịch vụ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem