HNP- Thực hiện Quyết định số 5848/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội". Trong tháng 11/2017, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND quận Cầu Giấy tổ chức thí điểm lễ gắn biển nhận diện cho 6 cửa hàng kinh doanh trái cây đầu tiên trên địa bàn thành phố đáp ứng được các yêu cầu của Đề án trái cây.

 

 

 

HNP