HNP - Nền văn hóa Thăng Long - Xứ Đoài vốn là hai vùng văn hóa cổ với những phong phú của các loại hình nhưng mang đậm sắc thái riêng. Sự giao thoa những tinh hoa của hai vùng văn hóa ấy kể từ khi sáp nhập về Thủ đô đã thực sự được phát huy và tỏa sáng. 

Xem chi tiết...

HNP - Trong những năm qua, cùng với những chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, xã Yên Bình (huyện Thạch Thất) đã tập trung phát huy nội lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Xem chi tiết...

HNP - Khi Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, cũng như các đơn vị khác, mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin (VT-CNTT) của Hà Tây cũ, 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) và huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) được sáp nhập vào Viễn thông Hà Nội (VNPT Hà Nội). Điều này đem lại nhiều cơ hội về kinh doanh cho VNPT Hà Nội nhưng cũng tạo ra không ít thách thức.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 5 năm sáp nhập vào Thủ đô, huyện Phúc Thọ đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch rõ nét, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

Xem chi tiết...

HNP - Là huyện ngoại thành nằm phía Nam Thủ đô Hà Nội, sau 5 năm hợp nhất địa giới hành chính, nền kinh tế huyện Thường Tín đã tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề được duy trì phát triển; Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem

Bạn vui lòng chọn file quảng cáo để hiển thị !