HNP - Ngoài các bài viết về Đảng, Bác Hồ; về mùa xuân; phản ánh về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và Thủ đô trong năm 2015, báo chí Thủ đô số Xuân Bính Thân còn có nhiều bài viết về Tết Hà Nội xưa và nay, phong tục đón Tết cổ truyền của các địa phương:

Xem chi tiết...

HNP - Năm 2015 khép lại với nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước như: 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4)… Năm 2016 mở ra với nhiều thách thức và vận hội mới. Trọn niềm vui với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trên các báo số đặc biệt Xuân Bính Thân 2016 đăng nhiều bài viết về Đảng, Bác Hồ và những đổi mới của đất nước trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Một số báo đã dành nhiều trang viết về kinh tế, xã hội, văn hóa con người Thủ đô.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem