HNP - Ngày 01/8/2023 đánh dấu tròn 15 năm kể từ ngày Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết  số 15/2008/QH12, ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa XII “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan”. Trải qua 15 năm, những thành tựu nổi bật của Thủ đô Hà Nội đã khẳng định những chủ trương mở rộng địa giới hành chính, đưa Hà Nội trở thành Thủ đô lớn thứ 17 trên thế giới. Trong 15 năm qua, cùng với sự phát triển vượt bậc của Thủ đô Hà Nội, huyện Hoài Đức đã nỗ lực vươn lên, tạo thêm những bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 15 năm (2008-2023) mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã đạt được những thành tự nổi bật, toàn diện, đáng khích lệ trong hội nhập quốc tế. Thành phố đã chuyển mình, văn minh, hiện đại và đẹp hơn trong niềm tự hào của nhân dân cả nước và sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế. 

Xem chi tiết...

HNP - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội (khóa XII) về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, phải kể đến ngành Giáo dục và Đào tạo. Từ cơ sở vật chất trường lớp đến chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện. Khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các trường trên địa bàn đang dần thu hẹp...

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/8, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển lãm "Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2023", nhân kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008-1/8/2023). Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7/8.

Xem chi tiết...

HNP - Hôm nay (1/8), Hà Nội đánh dấu mốc kỷ niệm tròn 15 năm kể từ ngày Nghị quyết số 15/2008/QH12, ngày 29/5/2008, của Quốc hội "về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh có liên quan" có hiệu lực, cũng là tròn 15 năm Hà Nội mở rộng, hợp nhất (1/8/2008 - 1/8/2023).

Xem chi tiết...

Bài viết Xem