HNP - Sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, ngành thông tin và truyền thông Hà Nội đã vươn lên với tốc độ phát triển nhanh, mạnh, bền vững, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo thông tin liên lạc, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của nhân dân, trở thành nền tảng, động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Xem chi tiết...

HNP - Thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 về mở rộng địa giới hành chính, trong 10 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Huyện Đan Phượng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đặc biệt, năm 2015, Đan Phượng được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Sau khi mở rộng địa giới hành chính, ngành du lịch Hà Nội có thêm nhiều động lực mới từ sự gia tăng các tài nguyên du lịch. Tuy nhiên, cơ hội thường đi với những thách thức và để đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, vẫn cần sự phối hợp giữa các ngành, chính quyền các cấp để nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Xem chi tiết...

HNP - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm. Huyện đã có bước phát triển ngày càng vững chắc, ổn định, vị thế của huyện ngày càng được nâng lên. 

Xem chi tiết...

HNP - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, quận Hà Đông đã khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung các cơ chế chính sách để thực hiện thống nhất, đồng bộ, đặc biệt, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với nhiều giải pháp đột phá, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem