HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 29/01/2019, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 01/3, UBND quận Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch số 82/KH-UBND, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019” trên địa bàn Quận.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 18/4, UBND Quận Nam Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND triển khai các hoạt động tuyên truyền thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị".

Xem chi tiết...

HNP - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 1747/KH-QHKT, triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Quốc Oai vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem