HNP - Ngày 18/4, UBND Quận Nam Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND triển khai các hoạt động tuyên truyền thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị".

Xem chi tiết...

HNP - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 1747/KH-QHKT, triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".

Xem chi tiết...

HNP - UBND huyện Quốc Oai vừa ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Xem chi tiết...

HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND triển khai “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận - năm 2018”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 27/3, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về tuyên truyền năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị 2018” trên địa bàn quận.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem