Thông tin đa phương tiện - Xem chi tiết

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn: Tập trung thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa theo đúng lộ trình (22:04 03/04/2019)