Các cửa hàng, quán ăn chủ động phòng dịch khi được mở cửa kinh doanh (17:09 18/09/2021)

Video khác