Hà Nội chống dịch không lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng bình tĩnh không hoang mang (23:05 07/05/2021)

Video khác