Thông tin đa phương tiện - Xem chi tiết

Kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/7/2019 (11:07 05/07/2019)

Video khác