MTTQ Thành phố chuyển giao hơn 20 tỷ đồng mua tủ lạnh bảo quản vắc xin cho tuyến y tế cơ sở (15:11 24/11/2021)

Video khác