Hà Nội xuất quân hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19 (22:05 16/05/2021)