VNPT Thủ đô trong kỷ nguyên 4.0: Tạo dựng niềm tin vững chắc cho khách hàng! (16:08 12/08/2019)