60 năm tình cảm keo sơn gắn bó giữa Hà Nội - Huế - Sài Gòn (08:10 04/10/2020)

Video khác