Phiên chiều 4/12: HĐND Thành phố thông qua 6 nghị quyết (11:12 05/12/2019)

Video khác