Thông tin đa phương tiện - Xem chi tiết

Toàn văn phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh tại kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XIV (09:12 02/12/2014)