Thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động cơ quan dân cử (13:03 18/03/2023)