9 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp (16:08 06/08/2019)