Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị (18:07 27/07/2019)